O Hajduk Stanku
"Mi se divimo ljudima iz tog doba. Nama se čini da je nemogućno ono što su oni učinili. Početak ovog veka isturio je divove kakvi žive samo u pričama. Ti ljudi su čuda činili. Snaga, duh, okretnost, i to beše sve snažno i bujno. Prevrnite listove svekolike istorije, pa im nećete naći ravnih, manj ako uzmete mitologiju. Čak su i nekakvijem drukčijim jezikom govorili. Svaka njihova reč-poslovica. Ovako danas ne govori ni jedan naučar kako je tada govorio ratar. Polupismeni popa postade diplomata, ratar vojvoda, a jedan marveni trgovac (Karađorđe-prim.aut.) Genije ... Celo pokolenje kao da je sa neba spušteno."
Janko Veselinović

  KORIDA - COFIT FESTIVAL AZORES ISLANDS 2008
BILLINGHAM FOLKLORE FESTIVAL 2011
KIPOTEATRO HERAKLION, CRETE, GREECE 2010
SRPSKO NARODNO
POZORISTE